Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Μετά από 200 χρόνια!

Πριν από 200 χρόνια ήταν η τελευταία φορά που έζησε η συγκεκριμένη περιοχή τόσο μεγάλο σεισμό!