Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Μεταφορά ελαφρά τραυματιών

15 ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα και στο Ρίο.