Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Μερικές καταρρεύσεις σπιτιών στην Ολυμπία