Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Φόβοι για νέα ρήγματα

Οι πληροφορίες που δίνονται είναι ότι υπάρχουν πιθανότητες να "ξυπνήσουν" και άλλα παλαιότερα ρήγματα στην περιοχή, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη δράση του συγκεκριμένου ρήγματος.