Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

'Αλλαξε τον κόσμο

Δημήτριος Ζευγαράς

Θα σε έχει απασχολήσει ως ευαίσθητος άνθρωπος η δυνατότητα να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Θα συμφωνείς ότι για να γίνει καλύτερος θα πρέπει πρώτα να αλλάξεις εσύ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα από καμία επενέργεια εσωτερική ή εξωτερική του κόσμου. Όσο μεγάλος άθλος και να σου φαίνεται η αλλαγή του κόσμου ,προς το αγαθό εννοείται, αλήθεια σουλέω πως μόνο το εξής απλό χρειάζεται: να σταθείς με την απλότητα παιδιού μπροστά στον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό και επωφελούμενος από ταμυστήρια της Αγίας Του Ορθοδόξου Εκκλησίας να Τον αφήσεις να φωτίσειτο είναι σου. Μόνο όμως τούτο να θυμάσαι ότι ο Θεός μας ως Θεός τηςΑγάπης ανατέλει όπως ο ήλιος για όλο τον κόσμο. Θα προσευχόμαστεεπομένως για όλο τον κόσμο ώστε να τον χαριτώσει ο Κύριος Ημώς ΙησούςΧριστός. Και αν σου φαίνεται πως το κακό επικρατεί στον κόσμο να σουθυμήσω πως το κακό δεν έχει υπόσταση δεν έχει ύπαρξει. Και αν σουφαίνεται πως ο θάνατος είναι η ανυπαρξία και το τέλος θα σου πωΧριστός Ανέστη. Αν τέλος θεωρείς ότι η προσευχή είναι λόγια αλήθειαστο λέω κατεβάζει το Θεό μας στη γη. Και όπου Θεός καμία ανάγκη.