Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

'Οαση στον οχετό

Συγχαρητήρια στην κυρία Φλέσσα και τον κύριο Μπαμπινιώτη που εν μέσω ενός οχετού ειδήσεων χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ανέδειξαν τον πλούτο, την βαρύτητα και τη σημασία της Ελληνικής γλώσσας. Κόντρα, στο νέο κύμα προώθησης ευτελών μορφών της Ελληνικής γλώσσας και της ελαφρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται ο εκφυλισμός της, μας απέδειξαν ότι Ελληνική γλώσσα και η ορθογραφία της, μεταφέρουν ιστορική συνείδηση χιλιάδων ετών που παράγει βαθιά σκέψη. Ενόσω η Ελληνική γλώσσα μάχεται με τον Ελληνικό-Αγγλικό υβριδισμό της, τέτοιες εκπομπές αποτελούν εκπαιδευτική-διαφωτιστική τηλεόραση που βοηθά να αντιληφθούμε και το πόσο ουσιαστικός μπορεί να είναι ο ρόλος των Μέσων Ευρύτερης (όχι Μαζικής) Ενημέρωσης – ΜΕΕ. Συγχαρητήρια και πάλι που προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα μάτια.
Α.Λ.