Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Διάλογοι

- Θείε Χαράλαμπε, κι αυτός του ΝΑΤ που παραιτήθηκε...Γενιά των Επτακοσίων Ευρώ ήτανε..
- Όχι ακριβώς, Τάκη, των οκτακοσίων ήτανε.
- Α, κατάλαβα, Θείε! Ο άνθρωπος για οκτακόσια ψωροευρώ έτρεχε από εδώ γι ακίνητα ΝΑΤικά, από εκεί για ακίνητα Αναπτυξιακά, ανέβαινε στο Άγιο Όρος, κατέβαινε στις Οφ-Σορ. Νισάφι πια! Που λέει και ο Παππούς μου.

- Φυσικά, Τάκη! Είναι, ακριβώς, αυτό που εμείς οι Μαρξιστές λέμε «εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».
- Θείε, με οκτακόσια ευρώ, ο άνθρωπος αυτός γίνεται Αγροφύλακας κι έχει τζάμπα και τα ζαρζαβατικά του!
- Γαβ, Γαβ-Γαβ-Γαβ-Γάαααβ. Άουουου! Ούουου.
- Καλάααα Ντικ! Έχεις χάρη που χωρίς εσένα η ΚΥΝΟ-βουλευτική Ομάδα θα μείνει μισερή

Για την αντιγραφή...ο Ανθηρόστομος