Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Απορία αδαούς...

Αφού το Άγιον Όρος παίρνει παχυλές επιδοτήσεις απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σ΄αυτές είναι και γυναικείες εισφορές, γιατί δεν επιτρέπει στις γυναίκες να το επισκεφθούν?

ΤΑΣΣΟΣ