Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Διάλογοι...

- Πατέρα, τί πουλάνε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης;
- Τάκη, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης οι βιομήχανοι και οι βιοτέχνες εκθέτουν τα νέα προϊόντα τους.
- Καλά, κι ο Πρωθυπουργός τι εμπορεύματα εκθέτει;
- O Πρωθυπουργός, Τάκη μου, εδώ και πέντε χρόνια εκθέτει το ίδιο εμπόρευμα.
- Δηλαδή, τόσο σκάρτο είναι που να μην πουλιέται! Τότε, γιατί δεν αλλάζει το εμπόρευμα;
- Γιατί μόλις αλλάξει το εμπόρευμα, οι κατασκευαστές του παλιού θ' αλλάξουνε... Πρωθυπουργό!
- Γαβ,Γαβ-Γαβ-Γαβ-Γάαααβ. Άουουου! Ούουου.
- Το είπαμε, Ντίκ, είσαι εκτός ΚΥΝΟ-βουλευτικής. Aν είχες μια Σκυλοσπιτο-Αναπτυξιακή ΕΠΕ κάτι θα γινόταν... αλλά εσύ μας άνοιξες Μπλογκ!!!

Για την αντιγραφή...ο Ανθηρόστομος