Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Αυτό σημαίνει σύγχρονη διπλωματία!
ovellerefontis.blogspot.com