Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Αδυναμία σύγκρισης


Να συγκρίνω τη δημοκρατία μα τη δικτατορία αδύνατο. Αδύνατο διότι δεν νομίζω να γνωρίζει κανένας το τι είναι δημοκρατία ούτε θεωρητικά ούτε πολύ περισσότερο πρακτικά. Εφόσον λοιπόν δεν μπορώ να εξασκήσω τη δημοκρατία...
αλλά δέχομαι την άσκηση εξουσίας στο όνομά της δεν υπάρχει τρόπος να διακρίνω ανάμεσα στη δικτρατορία (καπιταλιστική ή κομουνιστική ) και στο υπάρχον καθεστώς. Άν μάλιστα ήμουν αρκετά αντικειμενικός θα έβρισκα πολλές ομοιότητες. Πολύ εύκολα μάλιστα θα μπορούσα να ξεχάσω και το δικτάτορα.
Διότι η οι δικτάτορες φύγαν από την Ελλάδα η δικτατορία όμως και ο
νεοφασιμός όχι. " 'Εσετε ήμαρ..." που λένε και μερικοί παλατιανοί.
Καλώς να τα δεχτούμε...

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ