Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Χάνονται τα δελφίνια του Ιονίου


Η υπεραλίευση, η παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, η υποβάθμιση των θαλασσών συνετέλεσαν ώστε την τελευταία δεκαετία τα κοινά δελφίνια στο Ιόνιο, συγκεκριμένα στα ανατολικά...
της Λευκάδας και γύρω από το νησί Κάλαμος, να μειωθούν από 150 σε 15. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια από τις ελάχιστες στη δυτική και ανατολική Μεσόγειο όπου συχνάζουν πλέον τα κοινά δελφίνια. Την άμεση λήψη μέτρων ζητούν η WWF Ελλάς και άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις.

kraxtis-gr.blogspot.com