Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Οι 5 ευρωπαϊκές κουπάρες του Παναθηναϊκού

Όταν και οι 5 ευρωπαϊκές κούπες (και τι κούπες… Κουπάρες) βρίσκονται στην πίστα προς τέρψη του φιλοφίλαθλου κοινού, ε τότε δεν πρέπει να κάνεις ειδική αναφορά; Πρέπει.
Π Ρ Ε Π Ε Ι. Παιδιά, μη το κουράζουμε. Μη το συζητάμε άλλο. Πρέπει!!! Ας τις αριθμήσουμε...

Στο βάθος (αριστερά) διαφαίνεται και η 6η κούπα που δείχνει να έχει όλα αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που από “κούπα” την μετατρέπουν σε “κούπαρο”.freddos.yooblog.gr