Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

ΖΗΜΙΕΣ

Βιομηχανική περιοχή Πάτρας: Κατάρρευση ενός παλιαού σπιτιού.
Στην ίδια περιοχή, ρωγμές σε σπίτια. Προβλήματα στην επικοινωνίες στην Αχαία