Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ