Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Διάλογοι

- Μαμά, ξέρεις ποιά είναι τα Πέντε τα Κακά της Μοίρας μας;

- Όχι, Τάκη. Η αθιγγανίδα που κτύπησε την πόρτα τα είπε;

- Όχι, Μαμά! Ο Θείος Χαρίλαος τα είπε : Ο Ατάλαντος
Καταλληλότερος, ο Ονειροπόλος Ποδηλάτης, ο Νήπιος
Φωστήρας, η Θεούσα της Μούμιας και ο Βαθυκύανος
Ανορθόδοξος.

- !!!...

- Γαβ, Γαβ-Γαβ-Γαβ-Γάαααβ.Άουουου! Ούουου.

- Ντικ είσαι σκύλος. Δεν ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΛΕΓΕΙΣ «ΟΥ»!


Για την αντιγραφή

ο Ανθηρόστομος