Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Διάλογοι

- Παππού, διάβασε τι λέει εδώ: Μοναχοί διαθέτουν πολυτελή
Τζιπ με κλιματισμό και μετακινούνται με μισθωμένα ελικόπτερα.

- Δηλαδή σεμνά και ταπεινά, Τάκη! Για Αγιορείτες Ηγούμενους
στην Μύκονο-παρέα με οικοπεδοφάγους- γράφει;

- Όχι, Παππού. Αλλά έχει, δίπλα, ένα σκίτσο: ΑΚΑΚΙΕ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΠΟΥΜΑ!

- Γαβ, Γαβ-Γαβ-Γαβ-Γάαααβ.Άουουου! Ούουου.

- Ήρεμα, Ντικ! Σεμνά και ταπεινά. Αν ξαναουρλιάξεις έτσι θα γίνει
της Δεδηλωμένης! Τίθεσαι εκτός ΚΥΝΟβουλευτικής Ομάδος!...


Για την αντιγραφή

ο Ανθηρόστομος