Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

"Δε μου δίνουν γονική άδεια"

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2007, ζήτησα με αίτησή μου προς το 3ο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας να μου χορηγηθεί άδεια ανατροφής για το πρώτο εκ των δύο τέκνων μου, από την υπηρεσία, επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγρ. 2 εδάφ β’ και γ’ του νόμου 3528/2007, η οποία απορρίφθηκε. Ομοίως απορρίφθηκε και η ένσταση η οποία υπέβαλα. Από τη Διοίκηση έγινε επίκληση της εγκυκλίου Δ2/91623/12-09-2006 του ΥΠΕΠΘ, η οποία είναι προγενεστέρα των διατάξεων του Νόμου που επικαλούμαι...

Όμως το άρθρο 53 του υπαλληλικού κώδικα, καθώς και οι κανονιστικές εγκύκλιοι ΔΙΔΑΔ/Φ51/538/12254/14-5-2007 και 74275/Δ2/10-7-2007 των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Παιδείας αντίστοιχα, ορίζουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι δικαιούμαι άδεια ανατροφής τέκνου, για το πρώτο μου παιδί.
Η ανεξάρτητη αρχή, Συνήγορος του Πολίτη, με το α.π. 15096/2007 έγγραφο υπογραμμίζει: «…ότι ακόμα και αν στο διάστημα των 4 ετών από τη στιγμή της γέννησης του πρώτου παιδιού, παρεμβληθεί η γέννηση του δεύτερου, μπορεί να μετατεθεί ο χρόνος λήψης της μίας άδειας και να μεσολαβήσει (αξιοποιηθεί) η χρήση της εν λόγω άδειας και για το άλλο παιδί».
Η υπ’ αριθ. 496/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και η οποία επικαλείται τις αποφάσεις 420/2000 1/2006 και 2/2006 του Συμβουλίου Επικρατείας (7-μελούς συνθέσεως και οι τρείς) με σαφή τρόπο ορίζει: «ότι το δικαίωμα για την απόληψη της άδειας αυτής είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το τέταρτο έτος της ηλικίας του και ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο γονέας υπάλληλος έχει αποκτήσει άλλο τέκνο, το οποίο επίσης δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το τέταρτο έτος της ηλικίας του, είναι δυνατή η διαδοχική χορήγηση σ’ αυτόν της εν λόγω αδείας, δηλαδή η χορήγηση αμέσως μετά τη λήξη της εννεάμηνου άδειας για την ανατροφή του πρώτου τέκνου του και νέας εννεαμήνου αδείας για την ανατροφή και του δεύτερου τέκνου του».
Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι παρά την κοινοποίηση της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29-5-2008 του ΥΠΕΣ στο Γραφείο Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, στην οποία αναφέρεται «Ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών)», η Διοίκηση επέμεινε στην άρνηση της να μου χορηγήσει άδεια, για το πρώτο μου τέκνο.

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος απαντά στους Βουλευτές κ. Nάσο Αλευρά, κ. Ντίνο Ρόβλια και κ. Μάρκο Μπόλαρη, κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, στις 19-12-2007 ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω χρήση άδειας ανατροφής τέκνου αναδρομικά για τα δύο μου παιδιά παρά μόνο για το ένα, σύμφωνα με την 91623/Δ2/12-9-2006 εγκύκλιο (απ 141757/ΙΗ 19-12-2007, και απ 43863/ΙΗ 6-5-2008 Βουλή των Ελλήνων).
Με έκπληξη και οργή ανακάλυψα ότι την ίδια χρονική περίοδο, μεγάλος αριθμός συναδέλφων εκπαιδευτικών, που πληρούσαν όμοιες προϋποθέσεις με εμένα, έλαβαν την εν λόγω άδεια, για το πρώτο τέκνο τους, με διοικητικές αποφάσεις άλλων Διευθύνσεων, τις οποίες έχω θέσει στη διάθεση της Εισαγγελίας.
Παρά το ότι κοινοποίησα στη Διοίκηση τις αποφάσεις των άλλων Διευθύνσεων, η Διοίκηση επέμεινε στην αρχική της απόφαση. Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση που έλαβα από τον Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο απευθύνθηκα, σύμφωνα με την οποία για εμένα ισχύει ο Νόμος 2083/1992, άρθρο 30, παράγραφος 14, νόμος προγενέστερος του νόμου 3528/2007, που επικαλούμαι.
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος λαμβάνει γνώση των παραπάνω, με αναφορά του Βουλευτή κ. Καρχιμάκη, και με την απ 133931/ΙΗ 3-11-2008 απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων, αρνείται να αναγνωρίσει το αυτοτελές του δικαιώματος χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου, επικαλούμενος τις 91623/Δ2/12-9-2006 και 54501/Δ2/24-04-2008 εγκύκλιους του ΥΠΕΠΘ. Ουδεμία εξήγηση δίνεται γιατί η Διοίκηση, αρνείται να χορηγήσει την εν λόγω άδεια σε εμένα για το πρώτο εκ των δύο τέκνων μου, ενώ τη χορηγεί σε πλήθος συναδέλφων μου.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών, στους οποίους η Διοίκηση, έχει αρνηθεί τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου, επικαλούμενη εγκυκλίους που εκδίδει η ίδια.
Στην 2556/28-7-2008 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Τατούλης, απαντά ο Βουλευτής κ. Λυκουρέντζος, δηλώνοντας ότι με την υπ. αρ. 54501/Δ2/24-04-2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, παύουν να ισχύουν οι διευκολύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Νόμου 3528/2007 και ότι με την υπ. αριθμ 496/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ στην περίπτωση δίδυμης ή πολύδυμης κύησης, ο σκοπός του νομοθέτη εκπληρώνεται με τη χορήγηση άδειας ανατροφής για το ένα του τέκνο, καθόσον ο γονέας υπάλληλος μπορεί να συναναθρέψει τα παιδιά του (α.π. 101919/ΙΗ 19-9-2008 Βουλή των Ελλήνων).
Στην υπ' αριθμ. 243/9-7-2008 ερώτηση που καταθέσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές κ. Αθ. Πλεύρης και κ. Αδ. Γεωργιάδης, η απάντηση για το αυτοτελές του δικαιώματος στη δίδυμη πολύδυμη κύηση ήταν αρνητική, από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ, Βουλευτή κ. Χρ. Ζώη, ενώ το Υπουργείο Απασχόλησης δήλωσε αναρμοδιότητα.

Πρόσφατα όμως, η ελληνική νομολογία εμπλουτίστηκε από δύο ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων:
Πρώτη απόφαση: η 306/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δε λαμβάνει υπόψιν την εγκύκλιό της 54501/Δ2/24-04-2008 παράγ. 2, που επικαλείται το ΥΠΕΠΘ στη διεξαγωγή της δίκης και δικαιώνει συνάδελφο αναφέροντας: « ο αιτών δικαιούται να λάβει διαδοχικά ολόκληρη την ειδική εννεάμηνη άδεια και για τα δύο του τέκνα, εφόσον αυτά δεν είχαν συμπληρώσει κατά το χρόνο το οποίο ζητήθηκε η άδεια το τέταρτο έτος της ηλικίας τους ».
Δεύτερη απόφαση: η 1192/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία αναφέρει:
«Στην περίπτωση συνεπώς της δίδυμης ή πολύδυμης κυήσεως, ελλείψει ειδικότερης νομοθετικής ρυθμίσεως, το δικαίωμα για την απόληψη της εν λόγω άδειας είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο και ο γονέας υπάλληλος δικαιούται δύο ή περισσότερα, αναλόγως, εννεάμηνα. Διαφορετική ερμηνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, αφού ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω αδείας θα εξαρτάτο από το τυχαίο γεγονός της ταυτόχρονης ή διακεκριμένης γεννήσεως δύο ή περισσοτέρων τέκνων».
Άρα η 496/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ δε θεωρείται σύννομη, σε ότι αφορά τη δίδυμη-πολύδυμη κύηση, και η εγκύκλιος 54501/Δ2/24-04-2008 παράγ. 2 που επικαλείται ο το ΥΠΕΠΘ, δε λαμβάνεται υπόψιν από τα Ελληνικά Δικαστήρια.
Επειδή πιστεύω ότι δεν μπορεί κανένας υπάλληλος να γνωμοδοτεί πέρα και έξω από την κείμενη νομοθεσία, καταργώντας το νομοθετικό έργο της Βουλής των Ελλήνων, θεωρώ καθήκον μου να καταθέσω το γεγονός της ύπαρξης της 54501/Δ2/24-04-2008 εγκύκλιου, της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και την ανάγκη να συμμορφωθεί η Διοίκηση με τις άνωθεν αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, επειδή θεωρώ ότι το Σύνταγμα επιτάσσει την στήριξη της οικογένειας και τη συμμόρφωση με τις Δικαστικές Αποφάσεις.
Η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΕΕΔΔ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης) όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης» δήλωσαν αναρμοδιότητα στο παραπάνω ζήτημα. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαντώντας στην 1469/2007 αναφορά μου, με ενημερώνει ότι «η πλέον αρμόδια εθνική Αρχή ελέγχου της δημόσιας διοίκησης είναι ο Συνήγορος του Πολίτη». Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, αν και δικαιώνει τις θέσεις του, ως προς το αυτοτελές του δικαιώματος της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου (α.π. 15096/2007), δεν έχει αρμοδιότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει γίνει δυνατή η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής που θα επιλύει διαφορές ανάμεσα στους συναδέλφους και στη Διοίκηση, αφού η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου του Πολίτη, δεν έχει αρμοδιότητα άμεσης παρέμβασης.
Δεκάδες συναδέλφων παραπέμπονται στα χρονοβόρα Διοικητικά Δικαστήρια, για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. (Χαρακτηριστική είναι άλλωστε, η περίπτωση της διεκδίκησης των 176 ευρώ από την εκπαιδευτική κοινότητα).
Έχω δημιουργήσει το ιστολόγιο www.gkartsi.blogspot.com, από το οποίο είναι δυνατό να αποκτήσει κάποιος, πολλά από τα έγγραφα στα οποία αναφέρομαι, στο παραπάνω κείμενο.
Καμμία εφημερίδα, κανένα ΜΜΕ, δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιο ρεπορτάζ, παρά τις διαρκείς προσπάθειές μου. Απευθύνθηκα στα ΜΜΕ, διότι πιστεύω ότι η δημοσιοποίηση ενός θέματος, είναι η αρχή της Δικαιοσύνης. Τις Ερωτήσεις των Βουλευτών (έχουν καταθέσει ο κ. Ροντούλης, οι κ. Αδ. Γεωργιάδης-Αθ. Πλεύρης, ο κ. Τατούλης και ο κ. Στρατάκης), τις μοιράζω σε φωτοτυπίες στις συνελεύσεις της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας και τις δημοσιεύω στο ιστολόγιό μου.
Από την πρόσφατη ενημέρωση που είχα από την Ε.Ε. και αφορά τη συμπεριφορά της Πολιτείας στον τομέα των γονικών αδειών είναι πλέον πιθανή η παραπομπή της χώρας στο ΔΕΚ, το Σεπτέμβριο.
Ποιός θα αποκαταστήσει το κύρος του ΝΣΚ, με γνωμοδοτήσεις που καταρρίπτονται στο Διοικητικά Δικσστήρια.
Πως εκδίδονται και παραμένουν ενεργές εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ, που δε λαμβάνονται υπόψιν από τα Διοικητικά Δικαστήρια.
Γιατί όταν αποδεικνύεται η μη νομιμότητα των εγκυκλίων δεν αποσύρονται.
Πως είναι δυνατό να είναι ενεργές ταυτόχρονα οι αντικρουόμενες εγκύκλιοι 54501/Δ2/24-04-2008 παράγ. 2,του ΥΠΕΠΘ και η εγκύκλιος ΔΙΔΑΦ/Φ.51/590/ΟΙΚ. 14346,παράγραφος 9, του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Σας καταθέτω και την προσωπική μου πίκρα, για την άρνηση των ΜΜΕ να δημοσιοποιήσουν το θέμα.
Καρτσιδήμας Ιωάννης